Tijdelijke rechtbank op de Provada 2015

Tijdens de bijeenkomst “Tijdelijkheid als ontwikkelstrategie, ervaringen van het Rijksvastgoedbedrijf” op dinsdag 2 juni op de Provada 2015 heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) haar ervaring met het aanbesteden van projecten voor tijdelijk gebruik toegelicht. De bij de tijdelijke rechtbank Amsterdam gevolgde procedure was het onderwerp van de presentatie:

Fokke van Dijk (RVB) vertelde over de mogelijkheden om aan te besteden gericht op het maximaliseren van de restwaarde en het minimaliseren van verspilling na tijdelijk gebruik. Om de nieuwbouw van de rechtbank in Amsterdam mogelijk te maken is een fors, specifiek en hoogwaardig tijdelijk gebouw nodig. Om de impact van deze ‘onwenselijke’ tussenstap te minimaliseren is er in de aanbesteding veel aandacht uitgegaan naar de demontage- en hergebruikmogelijkheden na gebruik als tijdelijke rechtbank. In samenwerking met de TU Delft en het NIBE is een rekentool ontwikkeld om ‘verspilling’ meetbaar te maken en zo slim hergebruik te stimuleren.

Deel dit item