Tijdelijke Rechtbank Amsterdam officieel geopend

Afgelopen vrijdag 4 november opende Jacqueline Cramer, oud-minister van VROM en tegenwoordig onder meer ambassadeur circulaire economie in de Metropool Regio Amsterdam samen met de President van de Rechtbank Amsterdam, Henk Naves, de nieuwe Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.

‘Op een hoogwaardige manier omgaan met recyclen en hergebruiken van materialen, is in het kort gezegd waar circulaire economie om draait’, aldus Jacqueline Cramer.

Middels een Design, Build, Maintain & Remove (DBMR)-opdracht is het gebouw gerealiseerd door consortium dpcp – een combinatie van Du Prie bouw & ontwikkeling en ontwikkelaar cepezedprojects. Het ontwerp is vervaardigd door cepezed in samenwerking met cepezedinterieur. De nieuwbouw op het terrein van het bestaande Parnascomplex aan de Parnassusweg vormt de tijdelijke rechtbank waarin een groot deel van de rechtspraak doorgang vindt tijdens de vijf jaar dat op hetzelfde perceel een nieuwe permanente herhuisvesting wordt ontwikkeld. Het interim-karakter van het gebouw doet echter geenszins afbreuk doen aan de representativiteit en kwaliteit betreffende zaken als outillage, complexe logistiek, akoestiek, comfort en veiligheid.

Opdrachtgever RVB heeft ingezet op het voorkomen van verspilling en het maximaliseren van de restwaarde na deze initiële gebruiksperiode. Het gebouw is daarom goed aanpasbaar en laat mogelijkheden tot steeds ander gebruik door steeds andere bewoners. De aanpasbaarheid is tot het uiterste doorgevoerd; het gebouw is zelfs niet meer aan een plek gebonden. Om het gebouw zo aanpasbaar en circulair te maken is het als een kit of parts ontworpen en even makkelijk te monteren als demonteren en remonteren. Jacqueline Cramer sloot haar openingstoespraak dan ook af met de wens om over vijf jaar daadwerkelijk bij de demontage van het Tijdelijke Rechtbank aanwezig te zijn waarna het gebouw weer een nieuwe toepassing en gebruiker zal krijgen.

Deel dit item