Systeemgerichte contractbeheersing

cepezedprojects heeft afgelopen donderdag (18 juni 2015), samen met architectenbureau cepezed, tijdens een bijeenkomst van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op de Bouwcampus in Delft een presentatie gehouden over de praktijkinvulling van de Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB) bij het circulaire project van de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam. cepezedprojects is samen met du Prie Bouw & Ontwikkeling eigenaar van het consortium dpcp dat begin 2016 de DBMR opdracht verwierf voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de verwijdering van de tijdelijke rechtbank in Amsterdam. Het gebouw van de rechtbank is vormgegeven en geproduceerd als ‘gebouwproduct‘ en zal na ca. 5 jaar in z’n geheel verplaatst worden en op die locatie een nieuwe functie krijgen.

Door cepezedprojects is een online verificatie en validatie (V&V) omgeving ingericht waarin alle eisen uit de vraagspecificatie van het RVB in een web-based omgeving kunnen worden geanalyseerd, geverifieerd en gevalideerd. Bovendien is samen met architectenbureau cepezed de volledige vraagspecificatie gekoppeld aan het driedimensionale BIM-model van het project. Iedereen die in het model aan het werk is heeft hierdoor direct de beschikking over alle eisen welke door de opdrachtgever aan de verschillende ruimten gesteld zijn. In de V&V omgeving verifiëren alle adviseurs en uitvoerende partijen de op hun werkzaamheden betrekking hebbende eisen en koppelen hier (digitaal) bewijslasten aan.

cepezedprojects loopt voorop in het koppelen van de vraagspecificatie aan BIM en het online beschikbaar stellen van de verificatie en validatie omgeving voor zowel het consortium als de opdrachtgever. Dit alles zonder dat hiervoor extra administratie en bureaucratie in het leven wordt geroepen. De ontwikkelde methodiek zorgt voor tijdwinst bij alle partijen en verbeterd de beheersing van de projectrisico’s.

Meer weten? Neem contact op met cepezedprojects.

Deel dit item