Participatieavond ArsenaalDelft

Tijdens een door cepezedprojects georganiseerde bijeenkomst afgelopen dinsdagavond vijf juli  kregen omwonenden en belanghebbenden de gelegenheid hun mening te geven over de stedelijke inpassing van de plannen voor ArsenaalDelft.

ArsenaalDelft was blij verrast door de hoge opkomst en interesse van de bezoekers. Veel van hen zijn al jaren betrokken bij het complex en het gebied eromheen; de herontwikkelingsvisie en functie-indeling waren bij veel aanwezigen dan ook grotendeels al bekend. Veel lof was er daarbij voor het contrast tussen het oude gebouw en de nieuw geplande ingrepen, die het monumentale karakter op een respectvolle manier geheel intact laten.

Onderwerpen van gesprek waren onder meer de toegankelijkheid en openbaarheid van de buitenruimte bij het complex; de plannen gaan onder meer uit van doorlopende openbare routes, waarvoor de aanleg van één of meerdere bruggen over de Oude of Nieuwe Delft noodzakelijk is. De bruggen werden enthousiast ontvangen, met de nodige voorbehouden omtrent de exacte positie en materialisatie.

Volgens de aanwezigen kunnen de nieuwe routes ook bijdragen aan de samenhang van de verschillende gebouwdelen. Verder zien de omwonenden het liefst een groene, sociaal veilige openbare ruimte met  zo min mogelijk auto’s of dominantie door fietsers. Opvallend was de sterke wens het complex vooral heel ‘Delfts’ te laten blijven en de historie van de plek te laten weerspiegelen, het liefst op een manier die voor alle soorten bezoekers van Delft interessant kan zijn.

ArsenaalDelft neemt de opmerkingen gemaakt tijdens de avond mee in de verdere planuitwerking en de opstelling van de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan. De komende maanden werkt het deze uitgangspunten samen met de gemeente nader uit en worden deze deel van de reguliere procedure die moeten leiden tot een nieuw en breed gedragen bestemmingsplan.

Deel dit item