© jannes linders

cepezedprojects
cepezedprojects richt zich als projectontwikkelaar op nieuwbouw en herstructurering van woningen, bedrijfsgebouwen en kantoren, zowel binnenstedelijk als op bedrijventerreinen. Bij onze projecten ligt de nadruk op een hoge stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit. De toepassing van geïntegreerde en commercieel interessante duurzame energieconcepten is daarbij één van de belangrijkste uitgangspunten.

circulair bouwen
cepezedprojects is actief op het gebied van de circulaire bouweconomie. Naast de realisatie van concrete projecten zoals de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam en The Green House in Utrecht levert cepezedprojects regelmatig een bijdrage aan de kennisontwikkeling rondom het thema circulariteit en de gebouwde omgeving. Zowel de Rijksoverheid als gemeentelijke overheden en het bedrijfsleven adviseren wij over het implementeren van circulaire principes in bouwprojecten.

develop / design / build
Develop / design / build is een integrale methodiek die de traditionele kloof tussen de ontwikkel-, ontwerp- en uitvoeringsfase elimineert. Het eindresultaat wordt met grote precisie gerealiseerd en de uitvoeringsrisico’s worden geminimaliseerd. cepezedprojects heeft met deze werkwijze van initiatief tot oplevering grote controle over de kwaliteit van zijn projecten. De ontwerpgestuurde projectontwikkeling van cepezedprojects her-introduceert de rol van Master-Builder in de Nederlandse bouw.

het nieuwe ontwikkelen
Nieuwe tijden vragen om nieuwe strategieën als het gaat om projectontwikkeling. cepezedprojects definieert daarbij waardeproposities voor zowel ondernemers, overheden en beleggers. Voor ondernemers zijn dat Flexibiliteit en On-Time/In-Budget project delivery, voor overheden ligt de nadruk op ruimtelijke kwaliteit en een projectoverstijgende betrokkenheid en voor beleggers ligt de focus op een transparant proces en duurzame waardecreatie.

duurzaamheid
Het begrip duurzaamheid wordt door ons niet als aparte waarde gedefinieerd omdat het een intrinsieke eigenschap is van de projecten van cepezedprojects. Integrale duurzaamheid resulteert altijd in een hogere waarde voor alle stakeholders. Duurzaamheid is daarom essentieel en  vanzelfsprekend in ieder project.

contact
Kijk op de contactpagina voor de contact- en adresgegevens van cepezedprojects. Direct contact opnemen per e-mail? Gebruik dan het contactformulier.

linkedin