© leon van woerkom | cepezed

integrale benadering
cepezedprojects draagt bij aan een hoogwaardige ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Van bedrijventerrein tot binnenstedelijke locatie initieert, ontwerpt en bouwt het vastgoedprojecten met een focus op duurzaamheid en kwaliteit. De architectuur van cepezed en een zorgvuldige ruimtelijke inplanting staan daarbij centraal. Het ontwikkel-, ontwerp- en bouwproces wordt volledig integraal benaderd, wat leidt tot een optimaal rendement op investeringen.

architectenbureau cepezed
cepezed is een middelgroot, veelvuldig onderscheiden bureau voor ruimtelijk ontwerp. cepezed staat voor kennis, vaardigheid en een eigenzinnige no nonsense-mentaliteit. Het bureau paart een groot conceptueel vermogen aan een vernuftige creativiteit. De resultaten zijn ontwapenend nuchter en onnavolgbaar inzichtelijk. Esthetiek en functionaliteit zijn bij cepezed mathematisch aaneengeklonken. Het bureau ontwerpt omgevingen voor mensen, geen monumenten voor de architect. cepezed beheerst als geen ander de complexiteit achter de eenvoud. Het bureau hanteert een integrale ontwerpmethodiek waarin materialen voor verschillende functies tegelijkertijd worden gebruikt. Uiteenlopende aspecten als ruimtelijke vormgeving, constructie en installaties worden zo tot ondeelbaar geheel gesmeed. Gangbare bouwmaterialen zijn voor cepezeds ontwerpwijze niet altijd toereikend. Daarom ontwikkelt het bureau ook regelmatig zelf nieuwe componenten. Meedenkend, los van conventies en met even veel vertrouwen in techniek als eigen kunnen, werkt cepezed aan steeds nieuwe, duurzame (ge)bouwoplossingen.

meer informatie