Binnenkort één nieuwe site

Binnenkort worden de websites van architectenbureau cepezed, cepezedinterieur, cepezedbouwteam en cepezedprojects geintegreerd tot één site. Tot die tijd kan je nieuwsberichten over cepezedprojects vinden op de site van cepezed: www.cepezed.nl

Tijdelijke Rechtbank wint Nationale Duurzaamheidsprijs

De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam is wederom onderscheiden als toonbeeld van circulaire economie. Tijdens de Staalbouwdag op 3 oktober won het gebouw de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018.

Uit het Juryrapport:
“Bij de Tijdelijke Rechtbank in Amsterdam is op alle fronten goed geacteerd, de meedenkende opdrachtgever, de innig samenwerkende partijen, de slimme uitvoering en het volledig inzetten van het circulair concept en borging daarvan in een business propositie. Het getuigt van moed om een speciaal consortium op te richten dat op eigen risico de financiering, bouw, demontage en remontage geheel op zich neemt. De circulaire gebouwopzet met een compleet te demonteren hoofddraagconstructie met kanaalplaatvloeren en gevels is tot in detail doorgevoerd, tot en met markeringen van de constructiedelen voor de herbouw. De demontabele en droge aansluiting van betonvloer-staalconstructie is subliem in zijn eenvoud en het materialenpaspoort, waarnaar zoveel vraag is, is eindelijk een feit. Van A tot Z is elk materiaal op hergebruik doordacht voor latere toepassing. Daarbij is het ook nog een architectonisch gebouw geworden. Dit toonbeeld van ‘circulaire economie’ binnen de bouwsector doet recht aan IFD, maakt het weer actueel, maar prikkelt bovenal de hele bouwkolom tot navolging, en is daarmee unaniem de winnaar van de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018.“

Tijdelijke Rechtbank genomineerd voor Nationale Duurzaamheidsprijs

De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam is genomineerd voor de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal. Eerder won dat project al de Amsterdamse Architectuurprijs 2017.

Er is nog een tweede project van cepezed genomineerd voor de Nationale Staalprijs 2018. Het International Student House ontworpen voor studentenhuisvester DUWO is één van de drie genomineerden in de categorie woningbouw.

De winnaars van de Nationale Staalprijzen worden woensdag 3 oktober bekend gemaakt tijdens het programma rondom de Nationale Staalbouwdag, dat dit jaar op de locatie van Tata Steel in Velsen-Noord plaatsvindt.

Gebouw als product op FutureBuilt

cepezedprojects geeft op de FutureBuilt-conferentie in Oslo op 7 juni 2018 een lezing over circulaire ontwikkeling en bouwen. De FutureBuilt-conferentie is een jaarlijks evenement, bekend als het belangrijkste symposium over klimaatvriendelijke architectuur en stedenbouw in Noorwegen. Elk jaar ontvangt organisator FutureBuilt ongeveer 400 deelnemers, waaronder politici, projectontwikkelaars, architecten, stedenbouwkundigen en consultants uit heel Noorwegen.

The Next Step

Wat is de volgende stap in circulariteit en wat betekent dat voor nu en de toekomst? Waar staan we? Waar gaan we heen? Wat is een goede strategie?

In de sessie ‘The next step in Circulariteit‘ tijdens de Dag van de Projectontwikkeling op 17 mei 2018 in Den Bosch wordt ingegaan op deze vragen. AM bespreekt in deze sessie De Bijlmerbajes en cepezedprojects vertelt over het circulaire gebouw voor de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam. Aanmelden kan via de site van dvdp.

Praktijkdag Cobouw Circulair

Op 22 maart 2018 organiseerde Cobouw de Praktijkdag Circulair in Baarn. cepezedprojects heeft daar bij één van de sessies het circulaire project van de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam toegelicht. Tijdens de sessie zijn we in gegaan op de verschillende circulaire productconcepten en op de specifieke aanbesteding, vormgeving, realisatie en exploitatie van de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam (2016) aan de hand van het businessmodel wat aan het project ten grondslag ligt.

Symposium circulariteit en vastgoed

NEPROM en RICS organiseerde op 6 maart 2018 een gezamenlijk symposium ‘op niveau’ – in het Rabobank hoofdkantoor in Utrecht -, om met u visies en inzichten rond circulariteit en vastgoed te delen en te bespreken.

Vastgoed maakt een groot deel uit van de circulaire economie. Immers, we wonen en werken in vastgoed, we maken en slopen vastgoed, en vastgoed gebruikt veel energie om te kunnen functioneren. Op dit moment vindt een transitie plaats in de manier waarop we naar vastgoed kijken. Niet een statisch wegwerpobject, maar een flexibele bron van materialen en energie.

Wat betekent dat voor nu en de toekomst? Waar staan we? Waar gaan we heen? Wat is een goede strategie? Dit werd besproken aan de hand van de visies van een beleidsmaker, een financier, een adviseur en een architect van een concreet project.

Cepezedprojects vertelde over de ontwikkeling van de circulaire rechtbank in Amsterdam, het circulaire paviljoen The Green House in Utrecht en de ontwikkeling en realisatie van een circulair kantoorgebouw in Delft.

Tijdelijke rechtbank Amsterdam voorbeeldproject

In de op 15 januari 2018 gepresenteerde Transitieagenda Circulaire Bouweconomie is de tijdelijke rechtbank Amsterdam als voorbeeld voor de Circulaire Bouweconomie opgenomen.

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050 en bevat de Agenda voor de periode 2018-2021. Deze Agenda is opgesteld door een transitieteam van experts uit wetenschap, overheid en marktpartijen. Het in januari 2017 gesloten Grondstoffenakkoord is leidend voor de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Het team bouwt voort op het werk van de SER, gericht op een circulaire economie en op het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. De Transitieagenda sluit aan op ‘De Bouwagenda’, die een strategie en aanpak beschrijft om de bouwsector te versterken en Nederland toekomstbestendig te maken.

Geslaagde 3e Meetup ’t Eemgoed

Zaterdag 28 oktober j.l. kwam weer een nieuwe groep potentiële Eemgoed bewoners naar Almere om de locatie, de initiatiefnemers, maar vooral ook elkaar te ontmoeten. De ‘Meetup’ vond plaats in het Buitencentrum Almeerderhout van Staatsbosbeheer. Na een toelichting door de initiatiefnemers was er gelegenheid om onderling kennis te maken, de locatie te bezoeken en vragen te stellen aan o.a. de ontwerpers van de woningen en het landschap.

BNR podcast over circulair bouwen

NEN heeft, in samenwerking met BNR, een Podcast-serie over Circulaire Economie opgenomen. In de aflevering over het circulair bouwen en aanbesteden wordt besproken wat er nodig is om gebouwen en bouwmaterialen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. In de praktijk casus van de circulaire Tijdelijke Rechtbank Amsterdam vertelt Menno Rubbens op welke wijze ze te werk zijn gegaan bij de aanbesteding en realisatie van het circulaire gerechtsgebouw in Amsterdam.

In het panel spreken Noor Huitema van Copper8 en Harold Pauwels van NEN over hun aanpak en geven ze voorbeelden van andere projecten waar ook op een circulaire manier gekeken is naar het bouwproces.

De podcast is hier te beluisteren.