Nieuwbouw 3M opgeleverd en in gebruik genomen

Eind augustus 2014 is 3M naar het nieuwe kantoor op Science Park Technopolis in Delft verhuisd. Als internationaal technologiebedrijf past deze locatie uitstekend bij de kernkwaliteit van 3M: THE innovation company. Kennisuitwisseling met klanten en kennisinstituten zoals de TU Delft, biedt impulsen en kansen om lokaal producten en toepassingen te ontwikkelen in het nieuwe laboratorium.
De inrichting is toegespitst op het intensiveren en uitbreiden van de klantcontacten waar ideeënuitwisseling gestimuleerd wordt door de aanwezigheid van een Innovation Experience Center, een auditorium en vergaderfaciliteiten.
Voor medewerkers is het gebouw – en de inrichting ervan – een stimulans om veel samen te werken, een inspiratiebron voor creativiteit, inspiratie en innovatie.

In lijn met de duurzaamheidstrategie van 3M, is het gebouw duurzaam gebouwd en ingericht. Het gebouw heeft dan ook het BREEAM-NL certificaat ‘Very Good’.

Deel dit item