disclaimer

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cepezed projects b.v. is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te verspreiden.

de op deze website getoonde informatie wordt door cepezed projects b.v. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

cepezed projects b.v. verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door cepezed projects b.v. worden aangeboden. wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

cepezed projects b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

cepezed projects b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie.

hoewel cepezed projects b.v. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is cepezed projects b.v. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

verwijzingen naar sites die niet door cepezed projects b.v. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. hoewel cepezed projects b.v. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door cepezed projects b.v. worden onderhouden wordt afgewezen.