Circulaire Rechtbank bij Pakhuis de Zwijger

Op 30 november is het project van de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam onderdeel van de programmareeks ‘De Circulaire Stad‘ van Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Datum: maandag 30 november 2015, 20:00
Plaats: Kleine Zaal, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Deze bijeenkomst is een vervolg op en verdieping van ‘Bouwen met Kringlopen’ op 3 juni jongstleden.  Op 30 november delen verschillende pioniers op het gebied van circulair bouwen hun praktijkervaring.

Drie concrete bouwprojecten worden tegen het licht gehouden. Tegen welke hindernissen lopen de initiatiefnemers aan om hun project te realiseren? Vertegenwoordigers vanuit de overheid en het bedrijfsleven worden expliciet uitgenodigd om mee te denken over oplossingen. Hoe kunnen we samen het circulair bouwen een stap verder helpen?

In deze programmareeks heeft Pakhuis de Zwijger het over de circulaire stad: een stad waarin we slimmer en efficiënter omgaan met grondstoffen, energie en afval om een zelfregulerende en duurzame relatie met ons biosfeer te creëren. Er wordt gekeken wat er al kan, wat er gebeurt, maar ook wat er nodig is om initiatieven verder te brengen en slimme verbindingen tussen kringlopen en mensen te leggen.

Deel dit item