cepezed(projects) op excursie

Afgelopen vrijdag waren cepezed en cepezedprojects op fietsexcursie in Delft.

Er werden drie projecten bezocht. Projecten waar cepezedprojects als ontwikkelaar optrad waren sterk vertegenwoordigd.

Na een bezoek aan de overkant van ons kantoor: project DUWO waar naar ontwerp van cepezed, huisvesting voor internationale studenten wordt gerealiseerd, werden twee projecten van cepezedprojects bezocht.

Allereerst Hukseflux Thermal Sensors en vervolgens Yes!Delft Labs. Hukseflux werd ingebruikgenomen in de zomer van 2013 en Yes!Delft Labs in april dit jaar. Hukseflux is daarmee volledig ingehuisd en Yes!Delft nog bezig met het toe-eigenen van het pand. Het was erg interessant om te zien hoe beide panden, die zich in een andere fase bevinden, nu gebruikt worden. Ook was het zowel leerzaam als dankbaar om naar de veelal complimenteuze gebruikerservaring te luisteren.

Napraten kon tijdens een Indisch buffet onder het genot van onze raseigen cepezedband.

Een gezellige, leerzame dag!

Deel dit item