alle nieuwsberichten over science park technopolis delft

Eerste paal uitbreiding Applikon

Onder grote belangstelling van het personeel van Applikon, vertegenwoordigers van de TU Delft, de gemeente Delft en het ontwerp- en uitvoeringsteam is op 11 januari 2017 de uitbreiding van het kantoor en de productiehal van Applikon van start gegaan. Al na 4 jaar is Applikon uit z’n jasje gegroeid en is er behoefte aan bijna een verdubbeling van het kantoor- en productieoppervlak. De uitbreiding is ontworpen door architectenbureau cepezed, IMd Raadgevende Ingenieurs en Tree Installatieadvies. De realisatie is in handen van Heembouw.

BREEAM certificaat voor 3M

Op 13 december 2016 is tijdens de jaarlijkse kerstborrel van 3M het officiële BREEAM certificaat voor de nieuwbouw van het 3M kantoor uitgereikt aan de managing director van 3M benelux, Marina Fernhout.

Het certificaat werd uitgereikt door de BREEAM-assessor (MAT25) en de projectontwikkelaar (panor3ma), een joint venture van Cordeel Nederland b.v. en cepezedprojects. Bij de overhandiging werd door de assessor de nadruk gelegd op de vanzelfsprekendheid waarmee in het ontwerp van architectenbureau cepezed duurzaamheid, techniek en architectuur combineert worden.

Het gebouw wordt, mede door het overvloedig gebruik van daglicht, door de medewerkers ervaren als een zeer prettige werkomgeving. Met een score van ruim 57{6775c219b2d8b60b4952cd83bb496187f40b49cf4d6de0b50048b7049892d5a5} heeft het gebouw het BREEAM predicaat “Very Good” gekregen (3 sterren).

Uitbreiding Applikon Biotechnology

cepezedprojects heeft opdracht gekregen om het ontwerp voor de uitbreiding van hoofdkantoor van Applikon Biotechnology in Delft te coördineren. Applikon, wereldleider in het ontwikkelen en leveren van geavanceerde bioreactor systemen, is gevestigd op TU Delft Science Park in het pand dat in 2013 door architectenbureau cepezed en ontwikkelaar cepezedprojects tot stand kwam.

Applikon is sindsdien zo sterk gegroeid dat een vergroting van het huidige pand niet uit kan blijven. De uitbreiding betreft ruim 2.000 m² aan kantoor- en productieruimte. Het ontwerpteam werkt momenteel aan het vooronderzoek om de uitbreiding zo efficiënt mogelijk vorm te geven, waarbij de bouwuitvoering zo min mogelijk overlast geeft voor het doorgaande productieproces.

Het nieuwe kantoorvolume van drie lagen wordt symmetrisch tegen de bestaande constructieve beuk en boven een deel van de huidige productiehal geplaatst. De productiehal zelf breidt aan de noordoostzijde met 1.000 m² uit.

De uitbreiding krijgt uiteraard gestalte in eenzelfde vormtaal en materialisatie. In het oorspronkelijke ontwerp uit 2013 is rekening gehouden met de mogelijkheid om het gebouw op een logische manier uit te breiden met behoud van de uitstraling van het gebouw. Een nieuwe uitleg van het parkeren vormt tevens een onderdeel van de studie.

Het ontwerpteam bestaat uit cepezed, IMd raadgevend ingenieurs, Tree Delft, DGMR en cepezedprojects. Grotendeels gelijk aan het oorspronkelijke team wordt de toen opgedane expertise ook nu weer optimaal ingezet.

De verwachting is dat de realisatie 6 tot 8 maanden jaar in beslag zal nemen na voltooiing van het ontwerp en start van de bouw.

Sneak preview YES!Delft

Yes!Delft met biofaciliteiten wordt binnenkort opgeleverd en in gebruik genomen. Toekomstige huurders en andere geïnteresseerden konden het gebouw afgelopen donderdag alvast bekijken. Ook de Delftse wethouder Ferrie Förster van onder meer Economie, Binnenstad en Ruimtelijke Ordening was bij de sneak preview van de partij.

De nieuwe incubator voor jonge, innovatieve ondernemingen is gerealiseerd naast het bestaande pand van Yes!Delft op Science Park Technopolis en bevat naast kantoorruimte laboratoria voor de diverse huurders alsmede een ‘shared facility lab’ met laboratoriumvoorzieningen voor gemeenschappelijk gebruik.

De afwezigheid van dragende wanden in de constructie van het gebouw maakt iedere combinatie van kantoor- en laboratoriumruimte mogelijk en faciliteert bovendien gemakkelijke aanpassing van de verhouding hierin op toekomstige behoeften en ontwikkelingen. De units in Yes!Delft met biofaciliteiten zijn al grotendeels verhuurd en de inrichting van de ruimten is in voorbereiding.

Het gebouw is een ontwerp van cepezed. Projectontwikkelaar cepezedprojects is verantwoordelijk voor het kwaliteits- en procesmanagement en was nauw betrokken bij de totstandkoming van het winnende ontwerp.

Bouw YES!Delft met bio-facilities vordert gestaag

De bouw van de uitbreiding van YES!Delft vordert gestaag. De derde bouwlaag is in wording. In deze fase is mooi te zien dat de kanaalplaten iets uit elkaar gelegd worden om bij een lagere verdiepingshoogte toch voldoende ruimte en flexibiliteit te hebben voor de laboratorium installaties. Door toepassing van dit concept blijft het gebouw flexibel en in de toekomst eenvoudig aanpasbaar aan een eventuele nieuwe functie. Eerder is door ons deze oplossing toegepast bij de projecten CHDR in Leiden en Applikon in Delft.

2015-09-26 09.51.54mr

Bouw YES!Delft met bio-facilities gestart

Dinsdag 7 juli is de bouw gestart van het nieuwe incubatorgebouw voor YES!Delft, dat 5.500 m2 gaat meten en onder meer kantoren en biofaciliteiten gaat bevatten. Commercieel manager van bouwbedrijf Cordeel Sander Dekker hield een welkomsttoespraak, waarna architect Paddy Sieuwerts van cepezed het ontwerp voor het gebouw toelichtte. Wethouder Ferry Förster van de gemeente Delft, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Adri Bom-Lemstra, Anja Stokkers directeur FMVG, Paul Althuis directeur TU Delft Valorisation Centre en rector magnificus Karel Luyben van de TU Delft bezegelden hun samenwerking in het project met een ludieke eerste bouwhandeling waarbij het gebouwontwerp in een tijdcapsule is ingestort om over 100 jaar uitgegraven te worden.

De Delftse incubator YES!Delft is in de afgelopen tien jaar enorm gegroeid. Alleen vorig jaar al deden 18 nieuwe bedrijven hun intrede. Daarnaast staat YES!Delft op de 9e plek in de Europese ranking list van de UBI index 2014. Het verder stimuleren van ondernemerschap en de behoefte van startende bedrijven aan laboratoriumruimte waren voor de TU Delft redenen de bestaande capaciteit uit te breiden. Jonge bedrijven kunnen zo verder doorgroeien en er is straks ook ruimte beschikbaar voor start-ups in de biotech. De eerste daarvan kunnen het nieuwe pand naar verwachting al voor de zomer van 2016 betrekken.

cepezedprojects was nauw betrokken bij de totstandkoming van het winnende gebouwontwerp en ondersteunt Cordeel gedurende de uitwerkings- en realisatiefase op het gebied van kwaliteitsborging (verificatie, validatie en risicomanagement) en projectmanagement.

2 Olympia’s Etappes starten bij 3M Kantoor

De oudste rittenkoers van Nederland is springlevend en prijkt daarom ook in 2015 op de kalender van de internationale wielerbond UCI en wel van 12 tot en met 17 mei. Met het internationale technologiebedrijf 3M is een sterke en betrouwbare hoofdsponsor gevonden, waardoor de wedstrijd onder de naam Olympia’s 3M Tour wordt georganiseerd.

IMG_5997_leonvanwoerkom

Het door cepezedprojects ontwikkelde nieuwe kantoorgebouw van 3M Nederland vormt op 16 mei 2015 het decor voor de start en finish van 2 etappes van Olympia’s 3M Tour:

Etappe 5a — Individuele tijdrit Delft
Na de ploegentijdrit uit de eerste etappe, volgt er op zaterdag 16 mei om 10.00 uur een individuele tijdrit in de Olympia’s 3M Tour 2015. De strijd wordt aangegaan over een korte maar zware 8,8 kilometer die wordt geschat op 11 minuten. Deze rit is extra speciaal, omdat de start en finish voor het kantoor van hoofdsponsor 3M is.

Etappe 5b — Delft-Delft
Na de individuele tijdrit in de ochtend volgt in de middag van zaterdag 16 mei de vijfde etappe van Olympia’s 3M Tour 2015. Het peloton zal 139,8 kilometer afleggen op de weg met de start 14.00 uur en finish om 17.14 uur voor het kantoor van hoofdsponsor 3M in Delft.

 

Nieuwbouw 3M in vakblad Bouwwereld

3M heeft het opvallende pand aan de A13 inmiddels volledig in gebruik genomen. Het vakblad Bouwwereld besteed in editie 12, jaargang 2014 uitgebreid aandacht aan het door architectenbureau cepezed ontworpen en door samenwerkingsverband cepezedprojects en cordeel ontwikkelde kantoorgebouw. In het artikel ligt de focus op de bijzondere toepassing van 3M’s eigen producten in de uitvoering en detaillering van het gebouw.

Zo zijn voor onder andere raamfolies, bevestigingsmiddelen, verlichting, PBM’s en het blusgassysteem producten en/of innovaties van het Amerikaanse bedrijf 3M toegepast.

3m-past-eigen-producten-toe

Voor het volledige artikel zie “3M past eigen producten toe (Bouwwereld editie 12, jaargang 2014)”

Time-lapse nieuwbouw 3M

De ontwikkelcombinatie Cordeel en cepezedprojects realiseerde in de periode van Q2 2013 tot Q3 2014 het nieuwe hoofdkantoor van 3M Nederland op een zichtlocatie langs de A13 op het hoogwaardige Science Park Technopolis Delft.

In onderstaande versnelde weergave (time-lapse) van het realisatietraject is het bouwproces stap voor stap te volgen en is de montage van enkele kenmerkende features zoals de prefab betonnen borstweringen, het staalskelet, het ruimtelijke atrium en de koudgebogen glasgevel duidelijk herkenbaar.

Time-lapse nieuwbouw 3M hoofdkantoor Delft on Vimeo.

Nieuwbouw YES!Delft2 van start

cepezedprojects ondersteunt het ontwerp- en uitvoeringsteam bij het ontwerp en de bouw van het nieuwe YES!Delft op Science Park Technopolis. Het nieuwe pand verrijst direct naast de al bestaande vestiging van het bedrijfsverzamelgebouw voor jonge,  innovatieve high tech ondernemingen. Een integraal samenwerkingsverband van aannemer Cordeel Nederland, ontwikkelaar cepezedprojects en architectenbureau cepezed verwierf de Design & Build opdracht voor de uitbreiding van het bestaande YES!Delft gebouw. Dezelfde combinatie realiseerde eerder al het nieuwe hoofdkantoor van technologieconcern 3M, dat op een nabijgelegen zichtkavel langs de A13 juist dit najaar in gebruik is genomen.

Het nieuwe YES!Delft meet zo’n 5.500 m2 met een programma van laboratoria, kantoren en een beperkt aantal gedeelde voorzieningen zoals pantry’s en vergaderruimten. Op de begane grond wordt het gebouw gekoppeld met het bestaande YES!Delft, waar zich extra gedeelde voorzieningen als het restaurant bevinden.  Het schetsontwerp kenmerkt zich door een strak vormgegeven,  rechthoekig en horizontaal geleed volume met aan de entreezijde twee grote, ten opzichte van elkaar verschoven vides waarachter zich de trappartijen bevinden en die direct grenzen aan de gemeenschappelijke functies. De vides doorbreken de zuiver functionele stapeling van bouwlagen en zorgen voor lucht, ruimtelijke variatie en ruimtelijke beleving. De transparante gevels ervan brengen bovendien veel licht het gebouw en de gangzones binnen en zorgen voor zowel beter uitzicht als betere  oriëntatiemogelijkheden. Doordat de gevels ervan wat terug liggen, verlenen zij het gebouwaanzicht daarnaast een interessante tekening, accentuering en verbijzondering. Op de begane grond fungeert de terug liggende videgevel als goed zichtbare entreezone, terwijl onderin de bovenste vide een kleine loggia is voorzien. Het vloeroppervlak van de vides is gemeenschappelijk te gebruiken voor informele ontmoeting, maar is grenzend aan het gebouwhart met gedeelde functies ook te gebruiken als bufferzone om piekbelastingen voor bijvoorbeeld de vergaderzaal op te vangen. De ruimten rondom de trappen en pantry’s fungeren als levendige plekken voor interactie, informeel overleg en ongeplande samenkomst.

Voor de kantoren en laboratoria is ingezet op een grote mate van flexibiliteit en integraliteit; zij liggen aan weerszijden van een centrale gangzone, zijn gemakkelijk in elkaar om te vormen en de hoofdtrajecten van de installaties zijn geïntegreerd in het vloersysteem, wat aanzienlijk scheelt in benodigde hoogte en daarmee in kosten en bijkomende voorzieningen als een brandweerlift of tussenbordessen van de trappen.