alle nieuwsberichten over arsenaaldelft

ArsenaalDelft op StadsRadio Delft

Na de presentatie van de plannen voor het ArsenaalDelft tijdens de Stadsborrel Delft in het Rietveld theater heeft Stadsradio Delft opnames gemaakt voor haar uitzending op 20 september 2017. In deze uitzending worden de plannen voor het ArsenaalDelft verder toegelicht. Het betreffende deel van de uitzending kunt u via onderstaande link terugluisteren:

Swim to Fight Cancer 2017

Swim to Fight Cancer Delft had ook dit jaar weer z’n begin en eind bij het ArsenaalDelft. Verschillende teams zwommen op zondag 27 augustus 2017 een afstand van 2 kilometer door de Delftse grachten waarmee ruim 130.000 euro werd verzameld voor onderzoek naar kanker. Hiermee was de opbrengst wederom hoger dan het jaar daarvoor! Het eerste team zwom, net als vorig jaar, onder aanvoering van Maarten van der Weijden.

Informatieavond bestemmingsplan

Op woensdag 5 juli 2017 zal in het voormalige legermuseum een informatieavond gehouden worden over het concept bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het legermuseum tot ArsenaalDelft. De inloop begint om 19:00 en het programma start om 19:30. Wij verwachten rond 20:30 de avond af te ronden. Indien u aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden via info@arsenaaldelft.nl

De bijeenkomst zal plaatsvinden in het complex ArsenaalDelft, gelegen aan de Korte Geer 1 te Delft.

ArsenaalDelft genomineerd voor Stimuleringsprijs Herbestemming

De provincie Zuid-Holland en Erfgoedhuis Zuid-Holland hebben een wedstrijd uitgeschreven om eigenaren en andere belanghebbenden uit te dagen OUT OF THE BOX na te denken over herbestemming van leegstaand erfgoed. Het gaat om het bedenken van een passende functie voor een waardevol object of complex in het stedelijke gebied in Zuid-Holland.

Projectontwikkelaar cepezedprojects heeft met ArsenaalDelft deelgenomen aan de selectie van de Stimuleringsprijs Herbestemming ZH en behoorde tot één van de genomineerden.

Op 22 mei vond de prijsuitreiking plaats. Uit de genomineerden heeft de historische Buitenplaats Ockenburgh de door de provincie Zuid-Holland beschikbaar gestelde Stimuleringsprijs Herstemming ZH gewonnen. Rik Janssen, gedeputeerde voor Zuid-Holland reikte de prijs uit. De jury was van mening dat met deze prijs de Buitenplaats de kans krijgt vervolgstappen te maken binnen hun project en zo een stimulans vormt om alle succesvolle stappen die al gemaakt zijn een goed vervolg te geven. Janssen benadrukte nog dat de overige genomineerden nauwelijks onder deden voor de winnaar.

De stimuleringsprijs wordt uitgevoerd in het kader van het erfgoedbeleid en het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik van de provincie Zuid-Holland. Omdat leegstand niet alleen speelt bij monumenten wil de provincie ook ruimte bieden aan hergebruik en functieverandering van kantoren, bedrijven en winkels. Naast de herbestemmingsprijs zijn er expertsessies georganiseerd rondom een aantal herbestemmingscasussen in Zuid-Holland, wordt samengewerkt met het onderwijs op het gebied van herbestemming en is er een informatieve website ontwikkeld.

Villa Arsenaal groot succes!

Vorige week kon je Delft vanaf het jaar 1000 tot het jaar 2500 zien, horen en proeven in het voormalige Legermuseum in Delft, een eeuwenoud gebouw dat momenteel herontwikkeld wordt tot ArsenaalDelft. Van 15 maart tot en met 19 maart ontpopte deze plek zich tot Villa Arsenaal. Hier beleefde je het verleden, het heden en de toekomst van Delft via eten, theater, dans en muziek. “Leuk voor iedereen die houdt van theater, verrassingen en leuke proeverijen”, vertelt Ed Hoogendijk enthousiast. Samen met Antoinette Wijffels en haar team nam Ed Hoogendijk ongeveer een half jaar geleden het initiatief om verschillende historische en toekomstige aspecten van Delft te laten zien in het voormalige Legermuseum.

Foto’s met dank aan “Delft op Zondag”, meer foto’s kan je hier vinden.

Feestelijke ondertekening huurcontract Senf

Eén van Nederlands grootste theaterbedrijven strijkt neer in de Prinsenstad. Op 1 maart 2017 vestigt één van de grootste theaterbedrijven van Nederland, Senf Theaterpartners B.V. zich, samen met de dochterbedrijven AT Next en de Nationale Theaterkassa, in Delft. Zij betrekken een deel van het prachtige- en historische ArsenaalDelft, beter bekend als het voormalig Legermuseum of Armamentarium.

De betrokken Delftse partijen te weten: Gemeente Delft, ArsenaalDelft en Theater de Veste zijn verheugd Senf Theaterpartners, AT Next en de Nationale Theaterkassa te mogen verwelkomen in de stad Delft. Deze partijen hebben de afgelopen twee jaar ernaar toegewerkt het theaterbedrijf voor Delft te winnen. En met succes!

Op woensdag 8 februari ondertekende ArsenaalDelft en Senf Theaterpartners het huurcontract. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van wethouder Ferrie Förster, Menno Rubbens van cepezedprojects en Jan Bartels, directeur van Theater de Veste. Tevens werd er een intentieverklaring getekend om de creatieve ontwikkeling van de theateractiviteiten van de organisaties Senf Theaterpartners en Theater de Veste gezamenlijk te versterken.

Onder de naam ArsenaalDelft her-ontwikkelt eigenaar Driestar B.V. samen met projectontwikkelaar cepezedprojects het historische complex naar een ontwerp van het Delftse Architectenbureau cepezed. Het theaterbedrijf Senf Theaterpartners, AT Next en de Nationale Theaterkassa betrekken de begane grond van het Oost Indisch Pakhuis, dat onderdeel uitmaakt van het ArsenaalDelft.

Op de foto ziet u (vlnr): Jan Bartels (Theater de Veste), Chris Bergwerff (Senf), Jacques Senf (Senf), Matthijs Bongertman (Senf), Menno Rubbens (cepezedprojects) en Hessel Vonk (Driestar).

ArsenaalDelft sponsort DHC Hudito JB1 en JA1

ArsenaalDelft sponsort t/m seizoen 2017/2018 zowel de Jongens B1 als de Jongens A1 van de Delftse Hockey Club Hudito. Beide teams spelen in Poule A van de Topklasse. cepezedprojects is ontwikkelaar van het project ArsenaalDelft. In het ArsenaalDelft komt een mix van hotel, restaurant, culturele activiteiten en kantoren. De gebouw zal naar verwachting in 2018 in gebruik worden genomen als ArsenaalDelft.

DHC Hudito Jongens A1 2016-2017

 

DHC Hudito Jongens B1 2016-2017

 

Burgemeester bezoekt ArsenaalDelft

Tijdens een culturele rondvaart door Delft op 30 september 2016, heeft de nieuwe Burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, samen met o.a. wethouder Ferrie Förster, een bezoek gebracht aan het ArsenaalDelft. Tijdens een korte rondleiding door het gebouw is een toelichting gegeven op de historie van het gebouw en zijn de plannen voor de toekomst toegelicht. Nadruk lag daarbij op de nieuwe functies van het gebouw (hotel, restaurant, congresfaciliteiten en culturele ondernemingen) en op de plannen voor de hernieuwde openbaarheid en bereikbaarheid van het gebouw en de kade.

2016-09-30-10-02-40a

ArsenaalDelft – Anterieure overeenkomst ondertekend

ArsenaalDelft
Gemeente Delft en ArsenaalDelft hebben maandag 5 september 2016 de anterieure overeenkomst gesloten voor de herbestemming van het karakteristieke voormalig legermuseum aan de Korte Geer in Delft tot een hotel, restaurant en congresruimte onder de naam “ArsenaalDelft”. Gezien de historie van het monumentale pand wil ArsenaalDelft binnen het concept veel ruimte bieden aan culturele bedrijvigheid rondom typisch Delftse thema’s als Innovatie, Techniek, VOC en Delfts Blauw. Op dit moment is ArsenaalDelft in gesprek met diverse potentiele exploitanten voor zowel het hotel als het restaurant en de culturele bedrijvigheid.

Nieuw bestemmingsplan
Het sluiten van de anterieure overeenkomst is de start van de werkzaamheden voor het nieuwe bestemmingsplan en een belangrijke stap om het voormalig legermuseum weer een nieuwe functie te geven. ArsenaalDelft biedt straks een typische Delftse ervaring met grootse allure en richt zich op een brede internationale doelgroep van zowel zakelijke klanten als studenten en toeristen.

untitled-1

Bruggen en terras
De plannen versterken de unieke ligging van het pand aan de Delftse grachten. Belangrijke aspecten ervan zijn het weer openbaar maken van de kade langs de Korte Geer en de mogelijke ontsluiting van het schiereiland waarop het pand ligt met één of meerdere bruggen. Over zowel de Oude als de Nieuwe Delft hebben in het verleden eerder bruggen gelegen en ArsenaalDelft onderzoekt momenteel de perspectieven en het draagvlak om hier historisch verantwoord nieuwe invulling aan te geven. Daarnaast onderzoekt ArsenaalDelft de mogelijkheid als onderdeel van het restaurant een terras op het water te realiseren. Om de historische connectie met het water nog verder inhoud te geven wil ArsenaalDelft ruimte bieden voor het aanleggen van historische schepen zoals de ‘Pakschuit Nooitgedacht’ of de hedendaagse elektrische rondvaartboot.

Tijdelijk gebruik
Totdat het bestemmingsplan gereed is, de bouwplannen zijn uitgewerkt en de verbouwing kan beginnen, is ArsenaalDelft in gebruik voor uiteenlopende activiteiten als toneelvoorstellingen, onderwijsprojecten, congressen en benefietevenementen. Zo fungeerde het complex onlangs nog als start- en finishlocatie van ‘Swim To Fight Cancer’. Bij de organisatie van dergelijke activiteiten ontvangt ArsenaalDelft ondersteuning van Motus Beheer, dat gespecialiseerd is in tijdelijk gebouwgebruik.

In gesprek met omgeving
Het ontwerp voor het vernieuwde ArsenaalDelft ligt in handen van het Delftse architectenbureau cepezed. Veel aandacht gaat bij de herontwikkeling uit naar communicatie met verschillende belangengroepen. Zo is recent een uitgebreide inspraakavond gehouden voor de bewoners uit de directe omgeving. Dergelijke bijeenkomsten leveren belangrijke input voor een gedragen uitwerking van de plannen.

 

Swim to Fight Cancer Delft haalt ruim 124.000 euro op

Afgelopen zondag, 28 augustus 2016, heeft de eerste Delftse editie van de Swim to Fight Cancer plaatsgevonden. De start en finish vond plaats in het ArsenaalDelft. Het succesvolle evenement trok veel bezoekers maar ook heel veel deelnemers die samen ruim €124.000 voor het onderzoek naar kanker bij elkaar hebben gekregen. Veel dank gaat uit naar de organisatie die alles in goede banen heeft geleid! Op onderstaande video is de start van de eerste groep onder leiding van Maarten van der Weijden te zien.