alle nieuwsberichten over applikon biotechnology

Eerste paal uitbreiding Applikon

Onder grote belangstelling van het personeel van Applikon, vertegenwoordigers van de TU Delft, de gemeente Delft en het ontwerp- en uitvoeringsteam is op 11 januari 2017 de uitbreiding van het kantoor en de productiehal van Applikon van start gegaan. Al na 4 jaar is Applikon uit z’n jasje gegroeid en is er behoefte aan bijna een verdubbeling van het kantoor- en productieoppervlak. De uitbreiding is ontworpen door architectenbureau cepezed, IMd Raadgevende Ingenieurs en Tree Installatieadvies. De realisatie is in handen van Heembouw.

Uitbreiding Applikon Biotechnology

cepezedprojects heeft opdracht gekregen om het ontwerp voor de uitbreiding van hoofdkantoor van Applikon Biotechnology in Delft te coördineren. Applikon, wereldleider in het ontwikkelen en leveren van geavanceerde bioreactor systemen, is gevestigd op TU Delft Science Park in het pand dat in 2013 door architectenbureau cepezed en ontwikkelaar cepezedprojects tot stand kwam.

Applikon is sindsdien zo sterk gegroeid dat een vergroting van het huidige pand niet uit kan blijven. De uitbreiding betreft ruim 2.000 m² aan kantoor- en productieruimte. Het ontwerpteam werkt momenteel aan het vooronderzoek om de uitbreiding zo efficiënt mogelijk vorm te geven, waarbij de bouwuitvoering zo min mogelijk overlast geeft voor het doorgaande productieproces.

Het nieuwe kantoorvolume van drie lagen wordt symmetrisch tegen de bestaande constructieve beuk en boven een deel van de huidige productiehal geplaatst. De productiehal zelf breidt aan de noordoostzijde met 1.000 m² uit.

De uitbreiding krijgt uiteraard gestalte in eenzelfde vormtaal en materialisatie. In het oorspronkelijke ontwerp uit 2013 is rekening gehouden met de mogelijkheid om het gebouw op een logische manier uit te breiden met behoud van de uitstraling van het gebouw. Een nieuwe uitleg van het parkeren vormt tevens een onderdeel van de studie.

Het ontwerpteam bestaat uit cepezed, IMd raadgevend ingenieurs, Tree Delft, DGMR en cepezedprojects. Grotendeels gelijk aan het oorspronkelijke team wordt de toen opgedane expertise ook nu weer optimaal ingezet.

De verwachting is dat de realisatie 6 tot 8 maanden jaar in beslag zal nemen na voltooiing van het ontwerp en start van de bouw.

2 Olympia’s Etappes starten bij 3M Kantoor

De oudste rittenkoers van Nederland is springlevend en prijkt daarom ook in 2015 op de kalender van de internationale wielerbond UCI en wel van 12 tot en met 17 mei. Met het internationale technologiebedrijf 3M is een sterke en betrouwbare hoofdsponsor gevonden, waardoor de wedstrijd onder de naam Olympia’s 3M Tour wordt georganiseerd.

IMG_5997_leonvanwoerkom

Het door cepezedprojects ontwikkelde nieuwe kantoorgebouw van 3M Nederland vormt op 16 mei 2015 het decor voor de start en finish van 2 etappes van Olympia’s 3M Tour:

Etappe 5a — Individuele tijdrit Delft
Na de ploegentijdrit uit de eerste etappe, volgt er op zaterdag 16 mei om 10.00 uur een individuele tijdrit in de Olympia’s 3M Tour 2015. De strijd wordt aangegaan over een korte maar zware 8,8 kilometer die wordt geschat op 11 minuten. Deze rit is extra speciaal, omdat de start en finish voor het kantoor van hoofdsponsor 3M is.

Etappe 5b — Delft-Delft
Na de individuele tijdrit in de ochtend volgt in de middag van zaterdag 16 mei de vijfde etappe van Olympia’s 3M Tour 2015. Het peloton zal 139,8 kilometer afleggen op de weg met de start 14.00 uur en finish om 17.14 uur voor het kantoor van hoofdsponsor 3M in Delft.

 

Applikon Biotechnology in film van Actieteam Professioneel Opdrachtgeverschap

De Nederlandse woning- en utiliteitsbouw innoveert te weinig. Dat vindt vrijwel iedereen die in de bouwsector werkzaam is of daarmee te maken heeft, van bouwer tot ontwikkelaar, van architect tot leverancier en van opdrachtgever tot gebruiker. De sector staat dan ook voor de opgave om voor minder geld meer kwaliteit te leveren, minder fouten te maken en de klant centraler te stellen. Een belangrijke sleutel daartoe ligt in de onderlinge relatie en cultuur tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarover maakte BuroB in opdracht van het Actieteam Professioneel Opdrachtgeverschap (www.actieagendabouw.nl) vier korte films.

In deze film vertellen Arthur Oudshoorn (Applikon Biotechnology), Menno Rubbens (cepezedprojects) en Durk van Loon (Heembouw) over hun ervaringen rond de recente nieuwbouw van het kantoor van Applikon Biotechnology op Science Park Technopolis Delft. Voor welke aanbestedingsvorm heeft de opdrachtgever gekozen en waarom? Welke rollen en ruimte kregen architect en bouwer? Hoe ervoeren zij dat? Hoe verliep de onderlinge samenwerking? Wat ging anders dan gangbaar?

Een film met veel openheid en onderling vertrouwen.

Aan het eind van deze film staan de links naar de overige drie films.

 

 

Goed opdrachtgeverschap

In opdracht van Actieagenda Bouw zijn vorige week filmopnames gemaakt in het onlangs opgeleverde gebouw van Applikon Biotechnology in Delft. Actieagenda Bouw maakt een aantal korte films over best-practices in ‘goed opdrachtgeverschap’. Naast beelden van het gebouw hebben de filmmakers interviews afgenomen met Applikon (opdrachtgever), Heembouw (hoofdaannemer) en cepezedprojects (integraal ontwerp). De film zal in de loop van de komende maand worden gemonteerd en zal o.a. te zien zijn op de site van Actieagenda Bouw.

Het gebouw van Applikon Biotechnology is onderdeel van het plan voor het “delft engineering & production” gebouw op Science Park Technopolis in Delft.

Zie ook het laatste nieuwsbericht hierover.

Business case Applikon Biotechnology in B+U

De in de zomer van 2013 opgeleverde nieuwe huisvesting voor Applikon Biotechnology op Science Park Technopolis Delft staat centraal in de vijfde business case van de Nederlandse Brancheorganisatie Gebouw Automatisering. De business case is een onderdeel van het tijdschrift Bouw+Uitvoering (B+U), hét vakblad voor professionals in de bouwsector bij het rijk, provincie en gemeente.

In het artikel wordt samen met de cepezedprojects (projectontwikkeling), Applikon Biotechnology (gebruiker) en Tree Delft (installatieadvies) ingegaan op de totstandkoming van het project en de overwegingen en uitdagingen gedurende het ontwerp- en ontwikkelproces. Hierbij staan de geïntegreerde gebouwautomatisering en nauwe betrokkenheid van de eindgebruiker centraal:

Als vertegenwoordiger van de opdrachtgever en gebruiker van het pand heb ik de samenwerking binnen dit project in zijn totaliteit als heel prettig en professioneel ervaren. Als er een probleem was, kon ik mijn partners, want zo zie ik ze, aanspreken. Bovendien schoof ik aan bij de bouwvergadering waar rechtstreekse communicatie natuurlijk helemaal gemakkelijk was. – Jos Fransen, Applikon Biotechnology

Het gehele artikel is te lezen in editie 1 – 2014 van Bouw+Uitvoering (B+U) en tevens digitaal te raadplegen via de brancheorganisatie voor gebouwautomatisering. Kijk bij ‘projecten > applikon’ voor aanvullende informatie over Applikon Biotechnology.

2013 in vogelvlucht

Een koninklijke finale

2013 kende voor cepezedprojects veel hoogtepunten. De bouw van het nieuwe kantoor van 3M is gestart en op de valreep van 2013 is ook nog het hoogste punt van dit project bereikt. Daarnaast zijn de gebouwen voor Hukseflux en Applikon Biotechnology opgeleverd. Voor de opening van Applikon is een paar weken geleden zelfs onze koning Willem-Alexander naar Delft gekomen. In 2013 is ook het project “Het Bos Oostzaan” succesvol afgesloten. Deze samenwerking tussen Piet Boon en cepezedprojects heeft geresulteerd in een prachtig nieuw Global Headquarters voor Piet Boon en een verzamelgebouw waarin o.a. de Klimaatbeheerser is gevestigd, die voor hun vestiging de nZEB-award (nearly-zero-energy-building) ontvingen. Kortom, een jaar vol innovatieve en duurzame projecten.

2009 – 2013

In december 2013 bestond cepezedprojects 4 jaar. In deze jaren hebben we het fundament gelegd voor een nieuwe manier van projectontwikkeling. We hebben veel mooie projecten mogen realiseren die voortkwamen uit een transparante samenwerking met verschillende ontwerp-, bouw- en ontwikkelpartners. Successen realiseer je immers nooit alleen.

2014 en verder…

Voor 2014 staan projecten op stapel die voortborduren op de successen van de afgelopen jaren. Ook in 2014 gaat cepezedprojects door met het outside-the-box denken over nieuwe manieren van bouwen, ontwikkelen en financieren. Wij werken daarbij graag samen met partijen die onze expertise aanvullen en versterken. In 2014 zullen we komen met concepten die de vastgoedsector een flinke zet geven richting echt duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast gaan we, samen met Cordeel Nederland, het innovatieve en duurzame kantoor van 3M opleveren en in gebruik nemen. Ook gaan we in de zomer, met architectenbureau cepezed, verhuizen naar onze eigen duurzame herontwikkeling van het voormalig Techniekmuseum in het centrum van Delft.

Blijf ons volgen via onze website, LinkedIn of twitter.

cepezedprojects wenst u allen een mooi en succesvol 2014 en als u een goed idee heeft voor een gezamenlijk project dan horen wij dat graag!

 

Applikon koninklijk geopend

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft woensdag 4 december het nieuwe hoofdkantoor van Applikon Biotechnology BV op de Biotech Campus in Delft geopend.

Applikon Biotechnology BV is een Nederlandse onderneming gespecialiseerd in het ontwikkelen en assembleren van innovatieve bioreactor systemen. Deze systemen worden gebruikt voor research & development en de productie van vaccins en geneesmiddelen. Alle producten worden in Delft ontwikkeld en wereldwijd vermarkt.

cepezedprojects verzorgde het design-build proces voor de nieuwbouw van het hoofdkantoor van Applikon Biotechnology op Technopolis in Delft. Het integrale ontwerp is gemaakt door architectenbureau cepezed.

Kijk bij ‘projecten – applikon biotechnology‘ voor meer informatie over het project.

Koning opent nieuw hoofdkantoor Applikon Biotechnology

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent woensdag 4 december het nieuwe hoofdkantoor van Applikon Biotechnology BV op de Biotech Campus in Delft.

Applikon Biotechnology BV is een Nederlandse onderneming gespecialiseerd in het ontwikkelen en assembleren van innovatieve bioreactor systemen. Deze systemen worden gebruikt voor research & development en de productie van vaccins en geneesmiddelen. Alle producten worden in Delft ontwikkeld en wereldwijd vermarkt.

Applikon Biotechnology is het eerste biotechnologische bedrijf dat zich vestigt op de Biotech Campus. De verwachting is dat de vestiging op deze locatie zal bijdragen aan een verdere groei van het bedrijf.

Bron: http://www.koninklijkhuis.nl

cepezedprojects is verantwoordelijk voor het integrale ontwerp en de begeleiding van de nieuwbouw van Applikon Biotechnology aan de Heertjeslaan in Delft. Het ontwerp is van architectenbureau cepezed, Tree Delft en SmitWesterman.

Applikon & Science Park Technopolis

In de laatste uitgave van “Let’s build”, een uitgave van Science Port Holland, staat een interview met Arthur Oudshoorn, de MD van Applikon Biotechnology. In dit interview gaat Applikon o.a. in op de keuze voor Science Park Technopolis in Delft voor de bouw van haar nieuwe onderkomen.

Het hele artikel leest u hier. en klik hier voor meer informatie over het gebouw.

Animatie Kennisregio Technopolis from Science Port Holland on Vimeo.