Business case Applikon Biotechnology in B+U

De in de zomer van 2013 opgeleverde nieuwe huisvesting voor Applikon Biotechnology op Science Park Technopolis Delft staat centraal in de vijfde business case van de Nederlandse Brancheorganisatie Gebouw Automatisering. De business case is een onderdeel van het tijdschrift Bouw+Uitvoering (B+U), hét vakblad voor professionals in de bouwsector bij het rijk, provincie en gemeente.

In het artikel wordt samen met de cepezedprojects (projectontwikkeling), Applikon Biotechnology (gebruiker) en Tree Delft (installatieadvies) ingegaan op de totstandkoming van het project en de overwegingen en uitdagingen gedurende het ontwerp- en ontwikkelproces. Hierbij staan de geïntegreerde gebouwautomatisering en nauwe betrokkenheid van de eindgebruiker centraal:

Als vertegenwoordiger van de opdrachtgever en gebruiker van het pand heb ik de samenwerking binnen dit project in zijn totaliteit als heel prettig en professioneel ervaren. Als er een probleem was, kon ik mijn partners, want zo zie ik ze, aanspreken. Bovendien schoof ik aan bij de bouwvergadering waar rechtstreekse communicatie natuurlijk helemaal gemakkelijk was. – Jos Fransen, Applikon Biotechnology

Het gehele artikel is te lezen in editie 1 – 2014 van Bouw+Uitvoering (B+U) en tevens digitaal te raadplegen via de brancheorganisatie voor gebouwautomatisering. Kijk bij ‘projecten > applikon’ voor aanvullende informatie over Applikon Biotechnology.

Deel dit item