ArsenaalDelft genomineerd voor Stimuleringsprijs Herbestemming

De provincie Zuid-Holland en Erfgoedhuis Zuid-Holland hebben een wedstrijd uitgeschreven om eigenaren en andere belanghebbenden uit te dagen OUT OF THE BOX na te denken over herbestemming van leegstaand erfgoed. Het gaat om het bedenken van een passende functie voor een waardevol object of complex in het stedelijke gebied in Zuid-Holland.

Projectontwikkelaar cepezedprojects heeft met ArsenaalDelft deelgenomen aan de selectie van de Stimuleringsprijs Herbestemming ZH en behoorde tot één van de genomineerden.

Op 22 mei vond de prijsuitreiking plaats. Uit de genomineerden heeft de historische Buitenplaats Ockenburgh de door de provincie Zuid-Holland beschikbaar gestelde Stimuleringsprijs Herstemming ZH gewonnen. Rik Janssen, gedeputeerde voor Zuid-Holland reikte de prijs uit. De jury was van mening dat met deze prijs de Buitenplaats de kans krijgt vervolgstappen te maken binnen hun project en zo een stimulans vormt om alle succesvolle stappen die al gemaakt zijn een goed vervolg te geven. Janssen benadrukte nog dat de overige genomineerden nauwelijks onder deden voor de winnaar.

De stimuleringsprijs wordt uitgevoerd in het kader van het erfgoedbeleid en het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik van de provincie Zuid-Holland. Omdat leegstand niet alleen speelt bij monumenten wil de provincie ook ruimte bieden aan hergebruik en functieverandering van kantoren, bedrijven en winkels. Naast de herbestemmingsprijs zijn er expertsessies georganiseerd rondom een aantal herbestemmingscasussen in Zuid-Holland, wordt samengewerkt met het onderwijs op het gebied van herbestemming en is er een informatieve website ontwikkeld.

Deel dit item