Applikon Biotechnology in film van Actieteam Professioneel Opdrachtgeverschap

De Nederlandse woning- en utiliteitsbouw innoveert te weinig. Dat vindt vrijwel iedereen die in de bouwsector werkzaam is of daarmee te maken heeft, van bouwer tot ontwikkelaar, van architect tot leverancier en van opdrachtgever tot gebruiker. De sector staat dan ook voor de opgave om voor minder geld meer kwaliteit te leveren, minder fouten te maken en de klant centraler te stellen. Een belangrijke sleutel daartoe ligt in de onderlinge relatie en cultuur tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarover maakte BuroB in opdracht van het Actieteam Professioneel Opdrachtgeverschap (www.actieagendabouw.nl) vier korte films.

In deze film vertellen Arthur Oudshoorn (Applikon Biotechnology), Menno Rubbens (cepezedprojects) en Durk van Loon (Heembouw) over hun ervaringen rond de recente nieuwbouw van het kantoor van Applikon Biotechnology op Science Park Technopolis Delft. Voor welke aanbestedingsvorm heeft de opdrachtgever gekozen en waarom? Welke rollen en ruimte kregen architect en bouwer? Hoe ervoeren zij dat? Hoe verliep de onderlinge samenwerking? Wat ging anders dan gangbaar?

Een film met veel openheid en onderling vertrouwen.

Aan het eind van deze film staan de links naar de overige drie films.

 

 

Deel dit item