archief voor september, 2016

Burgemeester bezoekt ArsenaalDelft

Tijdens een culturele rondvaart door Delft op 30 september 2016, heeft de nieuwe Burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, samen met o.a. wethouder Ferrie Förster, een bezoek gebracht aan het ArsenaalDelft. Tijdens een korte rondleiding door het gebouw is een toelichting gegeven op de historie van het gebouw en zijn de plannen voor de toekomst toegelicht. Nadruk lag daarbij op de nieuwe functies van het gebouw (hotel, restaurant, congresfaciliteiten en culturele ondernemingen) en op de plannen voor de hernieuwde openbaarheid en bereikbaarheid van het gebouw en de kade.

2016-09-30-10-02-40a

ArsenaalDelft – Anterieure overeenkomst ondertekend

ArsenaalDelft
Gemeente Delft en ArsenaalDelft hebben maandag 5 september 2016 de anterieure overeenkomst gesloten voor de herbestemming van het karakteristieke voormalig legermuseum aan de Korte Geer in Delft tot een hotel, restaurant en congresruimte onder de naam “ArsenaalDelft”. Gezien de historie van het monumentale pand wil ArsenaalDelft binnen het concept veel ruimte bieden aan culturele bedrijvigheid rondom typisch Delftse thema’s als Innovatie, Techniek, VOC en Delfts Blauw. Op dit moment is ArsenaalDelft in gesprek met diverse potentiele exploitanten voor zowel het hotel als het restaurant en de culturele bedrijvigheid.

Nieuw bestemmingsplan
Het sluiten van de anterieure overeenkomst is de start van de werkzaamheden voor het nieuwe bestemmingsplan en een belangrijke stap om het voormalig legermuseum weer een nieuwe functie te geven. ArsenaalDelft biedt straks een typische Delftse ervaring met grootse allure en richt zich op een brede internationale doelgroep van zowel zakelijke klanten als studenten en toeristen.

untitled-1

Bruggen en terras
De plannen versterken de unieke ligging van het pand aan de Delftse grachten. Belangrijke aspecten ervan zijn het weer openbaar maken van de kade langs de Korte Geer en de mogelijke ontsluiting van het schiereiland waarop het pand ligt met één of meerdere bruggen. Over zowel de Oude als de Nieuwe Delft hebben in het verleden eerder bruggen gelegen en ArsenaalDelft onderzoekt momenteel de perspectieven en het draagvlak om hier historisch verantwoord nieuwe invulling aan te geven. Daarnaast onderzoekt ArsenaalDelft de mogelijkheid als onderdeel van het restaurant een terras op het water te realiseren. Om de historische connectie met het water nog verder inhoud te geven wil ArsenaalDelft ruimte bieden voor het aanleggen van historische schepen zoals de ‘Pakschuit Nooitgedacht’ of de hedendaagse elektrische rondvaartboot.

Tijdelijk gebruik
Totdat het bestemmingsplan gereed is, de bouwplannen zijn uitgewerkt en de verbouwing kan beginnen, is ArsenaalDelft in gebruik voor uiteenlopende activiteiten als toneelvoorstellingen, onderwijsprojecten, congressen en benefietevenementen. Zo fungeerde het complex onlangs nog als start- en finishlocatie van ‘Swim To Fight Cancer’. Bij de organisatie van dergelijke activiteiten ontvangt ArsenaalDelft ondersteuning van Motus Beheer, dat gespecialiseerd is in tijdelijk gebouwgebruik.

In gesprek met omgeving
Het ontwerp voor het vernieuwde ArsenaalDelft ligt in handen van het Delftse architectenbureau cepezed. Veel aandacht gaat bij de herontwikkeling uit naar communicatie met verschillende belangengroepen. Zo is recent een uitgebreide inspraakavond gehouden voor de bewoners uit de directe omgeving. Dergelijke bijeenkomsten leveren belangrijke input voor een gedragen uitwerking van de plannen.