archief voor februari, 2016

Atelierbezoek Marjan Teeuwen

In verband met de kunsttoepassing in de tijdelijke nieuwbouw voor de Rechtbank Amsterdam is afgelopen vrijdag 19 februari 2016 door dpcp een atelierbezoek voor de opdrachtgever en gebruiker georganiseerd om de eerste resultaten van kunstenaar Marjan Teeuwen te bekijken. Het werk van Marjan Teeuwen past zeer goed bij het tijdelijke karakter van de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.

Ludo van Halem, conservator twintigste-eeuwse kunst van het Rijksmuseum Amsterdam, tijdens zijn openingswoord in Verwoest Huis op Noord (2013-2014):

De architectonische installaties van Marjan Teeuwen bezitten een complexe schoonheid, die ontstaat doordat een meesterhand de brute en verwoestende kracht van de slopershamer volledig weet te beheersen. Het is die meesterhand die de verwoesting in z’n tegendeel laat spreken en de rauwe schoonheid van het puin blootlegt. In een monumentale constructie worden de ontzagwekkende krachten van het bouwen blootgelegd. Vloeren staan scheef en dreigen geheel weg te glijden in een adembenemende afgrond, wanden zijn geheel of gedeeltelijk weggeslagen, vallen loodrecht naar beneden of zijn in een kruis neergezet. Alles staat op scherp in een orgie van puin. Na de eerste indruk van chaos openbaart zich een formele schoonheid – noem het abstractie – die tot stand komt door een diepgaande ingreep in de realiteit. Brokken puin en bergen afval, al dan niet in bepaalde vormen gestapeld, transformeren het aangetaste gebouw tot een monumentaal stilleven. De verwoesting is in deze constructies tijdelijk tot stilstand gekomen en wijzen de kijker nadrukkelijk op het inherente falen van alles wat menselijk is. Ook de architectonische installaties van Marjan Teeuwen zullen, tijdelijk als ze zijn, net als wij zelf weer tot stof vergaan. In die zin zijn ze inderdaad op te vatten als de stillevens, die ons als vanitas het ‘gedenk te sterven’ voorhouden, maar tegelijk ook de omkering ervan: een ode aan de kracht van de constructie.

Booosting brengt bezoek aan Tijdelijke Rechtbank Amsterdam

In het kader van de programmalijn Booosting Circulair brachten zo’n dertig belangstellenden afgelopen woensdag 17 februari 2016 een bezoek aan de door cepezedprojects en du Prie ontwikkelde Tijdelijke Rechtbank Amsterdam, die momenteel in aanbouw is. In het pand vinden over een periode van zo’n vier tot zes jaar straks alle essentiële processen van de Rechtbank Amsterdam plaats. Ondertussen wordt even verderop op het Parnas-complex een permanente nieuwbouw ontwikkeld. De gespreksthema’s van het Booosting-evenement waren onder meer het ontwerp van het tijdelijke gebouw, de wijze waarop het tot stand komt en het circulaire karakter ervan; na gebruik is het in zijn geheel te demonteren en elders weer op te bouwen voor een andere functie.

Meer informatie op de projectpagina of op de pagina van dpcp.

Op de schop – BNR Bouwmeesters

Op 3 februari 2016 is door cepezedprojects de rubriek “Op de schop” van het radioprogramma BNR Bouwmeesters ingevuld met een pleidooi voor een gemeenschappelijke bouwfocus op “Circulair Bouwen”. In plaats van de polarisatie tussen “nieuwbouwers” en “hergebruikers” verder aan te wakkeren pleiten wij voor het omarmen van het nieuwe gemeenschappelijke leitmotiv van “Circulair Bouwen” bij zowel nieuwbouw als hergebruik. Toekomstige generaties kunnen vervolgens zelf beslissen of de projecten die nu gebouwd worden het waard zijn om te laten staan, te de-monteren of te re-monteren.