archief voor januari, 2016

Verbindingsbrug tussen bestaande en Tijdelijke Rechtbank

Afgelopen zaterdag (30 januari 2016) is de verbindingsbrug tussen het bestaande en het nieuwe bouwdeel van de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam geplaatst. Hiermee is de eerste stap gezet in de fysieke verbinding van de twee gebouwen die de komende 4 tot 6 jaar samen de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam zullen vormen. De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam bestaat uit het gemeentelijke monument aan de Parnassusweg en de circulaire nieuwbouw aan de Fred. Roeskestraat. Zodra de permanente rechtbank gerealiseerd is zal het circulaire nieuwbouwdeel worden ge-re-monteerd op een andere locatie.

Parnas Producties maakte een videoverslag van de plaatsing:

Artikel Cobouw

Naar aanleiding van de presentatie van de Circulaire Tijdelijke Rechtbank Amsterdam door cepezed, du Prie en cepezedprojects tijdens Gevel 2016 is op zaterdag 30 januari 2016 door Cobouw een verslag van de presentatie gepubliceerd. Het artikel is via deze link terug te lezen.

projectbezoek: Circulaire Tijdelijke Rechtbank Amsterdam

Op woensdag 17 februari organiseert booosting, platform voor koplopers in bouwinnovatie, een uniek projectbezoek aan de circulaire Tijdelijke Rechtbank Amsterdam. Het project is in uitvoering en bevindt zich momenteel in de afbouwfase. Exclusief voor aangeslotenen is er een mogelijkheid dit project te bezoeken en van opdrachtgever en het consortium dpcp een nadere toelichting te krijgen over de visie, aanpak en het ontwerp.

Datum: woensdag 17 februari 2016, 15:30 (aanmelden verplicht)
Plaats: bouwplaats, Parnassusweg 220, Amsterdam

cepezedprojects bouwt met dit project voort op eerdere conceptontwikkeling van tijdelijke gebouwen als het multifunctionele CENTRA.AL-concept dat is gebaseerd op de fysieke loskoppeling van grond en gebouw. Het gebouw wordt hierdoor tot product, is gemakkelijk op verschillende (tijdelijke) locaties inzetbaar voor uiteenlopende functies en leent zich daarbij goed voor alternatieve financieringsvormen.

Raadpleeg de website van booosting voor het programma en aanmelding.

Circulaire Tijdelijke Rechtbank op GEVEL 2016

Van 27 t/m 29 januari 2016 vindt in Ahoy Rotterdam GEVEL 2016 plaats. GEVEL is het belangrijkste vakevenement over de gebouwschil voor architecten en bouwkundigen. Met innovaties, technologie, materialen, kennis, ideeën en ontmoetingen. Met het thema “Façades with 2020 vision” blikt GEVEL vooruit op de nabije toekomst: in 2020 moeten gebouwen energieneutraal, slim en duurzaam zijn, met alle aandacht voor leefbaarheid en biodiversiteit.

Datum: woensdag 27 januari 2016, 11:30
Plaats: GEVEL Theater, Ahoy, Rotterdam

‘Façades with 2020 vision’ is uitgewerkt in vier thema’s die terugkeren in het programma en op de beursvloer.

  • Circular: Hoe sluiten we de bouwkringloop en doorbreken we de verspilling van materiaal, grondstoffen en energie?
  • Energy: Kunnen gebouwen zich ontwikkelen van energieslurper tot energieproducent?
  • Healthy: Optimaal presterende gebouwen, optimaal presterende mensen?
  • Disruption: Ontketenen robotisering, 3-D printing en Internet of Things een revolutie in de bouw?

cepezedprojects presenteert op woensdag 27 januari, samen met du Prie en architectenbureau cepezed, het circulaire gebouw voor de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.

Programma, van 11.30 tot 12.00 uur:

  • Circulair bouwen: Hoe gaan we van holle marketing naar echte intrinsieke waarde?
  • Praktijkproblemen: Wat zijn de struikelblokken in de huidige bouwpraktijk?
  • Toekomstbeeld: Architectonisch hoogwaardige gebouwproducten.

Sprekers: