archief voor juni, 2015

Herontwikkeling Armamentarium Delft

De koop van het Armamentarium, het voormalige legermuseum in Delft, is gegund aan Driestar B.V. De koper heeft de bedoeling het Armamentarium samen met cepezed projects B.V. te ontwikkelen tot een hotel annex restaurant en zalencentrum.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft tijdens de verkoopprocedure nauw samengewerkt met de gemeente Delft,  zodat potentiële kopers van tevoren wisten wat zij wel en niet met het monumentale complex zouden kunnen doen. De uiteindelijke gunning bleef de verantwoordelijkheid van het Rijksvastgoedbedrijf. Het wijzigen van de bestemming en het verlenen van vergunningen blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het bod van Driestar B.V. geaccepteerd omdat het om een marktconforme prijs gaat en het plan, naar een ontwerp van architectenbureau cepezed, voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Studententeams ontwerpen demontabel en flexibel semipermanent gebouw

cepezedprojects was als gastdocent betrokken bij een project voor tweedejaars studenten Bouwkunde van De Haagse Hogeschool. De studenten hebben in zes teams ontwerpen gemaakt voor een semipermanent gebouw voor de Gemeente Delft. De opdracht was dit ontwerp zo demontabel en flexibel mogelijk te maken. Deze mogelijkheid tot tijdelijke gebiedsontwikkeling moet uiteindelijk een positieve impuls geven aan de permanente vastgoedontwikkeling in het Spoorzone gebied. cepezedprojects heeft een presentatie gegeven over twee van haar recente demontabele projecten: CENTRA.AL en de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.

De Gemeente was onder de indruk van het innovatieve karakter van de eindresultaten. Het studententeam van ‘de Scube’ (zie afbeelding) ontving een passende prijs. De Scube is een compacte woning dat uit vier geprefabriceerde elementen bestaat. De elementen kunnen op verschillende manieren worden geplaatst: vrijstaand, rijtjeswoning, 2-onder-1-kap of in clusters van vier met een gezamenlijke vergaderruimte of een wasgelegenheid.

Systeemgerichte contractbeheersing

cepezedprojects heeft afgelopen donderdag (18 juni 2015), samen met architectenbureau cepezed, tijdens een bijeenkomst van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op de Bouwcampus in Delft een presentatie gehouden over de praktijkinvulling van de Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB) bij het circulaire project van de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam. cepezedprojects is samen met du Prie Bouw & Ontwikkeling eigenaar van het consortium dpcp dat begin 2016 de DBMR opdracht verwierf voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de verwijdering van de tijdelijke rechtbank in Amsterdam. Het gebouw van de rechtbank is vormgegeven en geproduceerd als ‘gebouwproduct‘ en zal na ca. 5 jaar in z’n geheel verplaatst worden en op die locatie een nieuwe functie krijgen.

Door cepezedprojects is een online verificatie en validatie (V&V) omgeving ingericht waarin alle eisen uit de vraagspecificatie van het RVB in een web-based omgeving kunnen worden geanalyseerd, geverifieerd en gevalideerd. Bovendien is samen met architectenbureau cepezed de volledige vraagspecificatie gekoppeld aan het driedimensionale BIM-model van het project. Iedereen die in het model aan het werk is heeft hierdoor direct de beschikking over alle eisen welke door de opdrachtgever aan de verschillende ruimten gesteld zijn. In de V&V omgeving verifiëren alle adviseurs en uitvoerende partijen de op hun werkzaamheden betrekking hebbende eisen en koppelen hier (digitaal) bewijslasten aan.

cepezedprojects loopt voorop in het koppelen van de vraagspecificatie aan BIM en het online beschikbaar stellen van de verificatie en validatie omgeving voor zowel het consortium als de opdrachtgever. Dit alles zonder dat hiervoor extra administratie en bureaucratie in het leven wordt geroepen. De ontwikkelde methodiek zorgt voor tijdwinst bij alle partijen en verbeterd de beheersing van de projectrisico’s.

Meer weten? Neem contact op met cepezedprojects.

Tijdelijke rechtbank op de Provada 2015

Tijdens de bijeenkomst “Tijdelijkheid als ontwikkelstrategie, ervaringen van het Rijksvastgoedbedrijf” op dinsdag 2 juni op de Provada 2015 heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) haar ervaring met het aanbesteden van projecten voor tijdelijk gebruik toegelicht. De bij de tijdelijke rechtbank Amsterdam gevolgde procedure was het onderwerp van de presentatie:

Fokke van Dijk (RVB) vertelde over de mogelijkheden om aan te besteden gericht op het maximaliseren van de restwaarde en het minimaliseren van verspilling na tijdelijk gebruik. Om de nieuwbouw van de rechtbank in Amsterdam mogelijk te maken is een fors, specifiek en hoogwaardig tijdelijk gebouw nodig. Om de impact van deze ‘onwenselijke’ tussenstap te minimaliseren is er in de aanbesteding veel aandacht uitgegaan naar de demontage- en hergebruikmogelijkheden na gebruik als tijdelijke rechtbank. In samenwerking met de TU Delft en het NIBE is een rekentool ontwikkeld om ‘verspilling’ meetbaar te maken en zo slim hergebruik te stimuleren.