archief voor januari, 2015

cepezedprojects ontwikkelt tijdelijke rechtbank amsterdam

Het consortium dpcp onder leiding van du Prie bouw & ontwikkeling uit Leiden en ontwikkelaar cepezedprojects uit Delft heeft de Design, Build, Maintain & Remove (DBMR)-opdracht voor de nieuwbouw van de tijdelijke rechtbank in Amsterdam gewonnen. cepezed en cepezedinterieur zijn als architect en interieurarchitect betrokken. du Prie zal de bouw voor zijn rekening nemen en cepezedprojects bewaakt de integrale projectbenadering en de ontwikkeling van het gebouw als product.

parnascomplex
De tijdelijke nieuwbouw van circa 5.400 m2 op het terrein van het bestaande Parnascomplex aan de Parnassusweg vormt samen met de bestaande torens E en F de tijdelijke rechtbank waarin een groot deel van de rechtspraak doorgang vindt tijdens de vijf jaar dat op hetzelfde perceel een nieuwe permanente herhuisvesting wordt ontwikkeld. Voor zowel de tijdelijke als permanente nieuwbouw vindt gedeeltelijke sloop van het bestaande complex plaats.

hoge eisen
In het gebouw vinden tijdens de gebruiksperiode essentiële processen van de rechtbank plaats. De eisen aan het tijdelijke pand zijn dan ook hoog. Zo mag het interim-karakter van het gebouw geenszins afbreuk doen aan de representativiteit en gelden onverkorte condities betreft zaken als outillage, complexe logistiek, akoestiek, comfort en veiligheid.

intrinsieke circulariteit
Vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zet opdrachtgever het Rijksvastgoedbedrijf daarnaast hoog in op het voorkomen van verspilling. Als belangrijk selectiecriterium gold daarom ook het voorkomen van afval en het maximaliseren van de restwaarde van het gebouw. De intrinsieke circulariteit van het dpcp-voorstel heeft veel waardering geoogst. Niet alleen is op iedere schaal tot aan het volledige gebouw toe consequent gezocht naar mogelijkheden tot reductie, hergebruik en recycling van materialen, ook staat het consortium zoveel mogelijk gebruik van donormaterialen voor, wat verspilling ‘aan de voorkant’ minimaliseert. Zo onderzoekt dpcp onder meer het hergebruik van kanaalplaten uit sloopgebouwen voor realisatie van het vloersysteem. Na afloop van de gebruiksperiode is het gebouw in zijn geheel herbruikbaar op een andere locatie.

gebouw als product
cepezedprojects bouwt met de tijdelijke rechtbank voort op eerdere conceptontwikkeling van tijdelijke gebouwen. Zo ontvouwde de ontwikkelaar eerder al het multifunctionele CENTRA.AL-concept gestoeld op de fysieke loskoppeling van grond en gebouw. Het gebouw wordt hierdoor tot product, is gemakkelijk op verschillende (tijdelijke) locaties inzetbaar voor uiteenlopende functies en leent zich daarbij goed voor alternatieve financieringsvormen. Samen met dpcp-partner du Prie richt cepezedprojects inmiddels ook de Stichting Gebouw als Product op. Deze heeft als doel de flexibiliteit van de gebouwde omgeving op het niveau van het hele gebouw te onderzoeken en stimuleren. Om dit doel te bereiken gaat de Stichting onder meer samenwerken met het RVB en de TU Delft. Elco Brinkman treedt op als ambassadeur van de Stichting.

overige partijen
Andere betrokken partijen in het consortium zijn ingenieursbureau Linssen als installatieadviseur, IMd raadgevende ingenieurs als constructieadviseur en LBP|sight voor advies op het gebied van akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid. Schoonderbeek installatietechniek en Putman installaties zijn daarnaast betrokken als partijen voor de uitvoering en het onderhoud van de installaties.

Het volledige persbericht inclusief PR-contactinformatie is beschikbaar via onderstaande download:
dpcp realiseert tijdelijke rechtbank amsterdam, delft, 23 januari 2015

Nieuwbouw 3M in vakblad Bouwwereld

3M heeft het opvallende pand aan de A13 inmiddels volledig in gebruik genomen. Het vakblad Bouwwereld besteed in editie 12, jaargang 2014 uitgebreid aandacht aan het door architectenbureau cepezed ontworpen en door samenwerkingsverband cepezedprojects en cordeel ontwikkelde kantoorgebouw. In het artikel ligt de focus op de bijzondere toepassing van 3M’s eigen producten in de uitvoering en detaillering van het gebouw.

Zo zijn voor onder andere raamfolies, bevestigingsmiddelen, verlichting, PBM’s en het blusgassysteem producten en/of innovaties van het Amerikaanse bedrijf 3M toegepast.

3m-past-eigen-producten-toe

Voor het volledige artikel zie “3M past eigen producten toe (Bouwwereld editie 12, jaargang 2014)”

Time-lapse nieuwbouw 3M

De ontwikkelcombinatie Cordeel en cepezedprojects realiseerde in de periode van Q2 2013 tot Q3 2014 het nieuwe hoofdkantoor van 3M Nederland op een zichtlocatie langs de A13 op het hoogwaardige Science Park Technopolis Delft.

In onderstaande versnelde weergave (time-lapse) van het realisatietraject is het bouwproces stap voor stap te volgen en is de montage van enkele kenmerkende features zoals de prefab betonnen borstweringen, het staalskelet, het ruimtelijke atrium en de koudgebogen glasgevel duidelijk herkenbaar.

Time-lapse nieuwbouw 3M hoofdkantoor Delft on Vimeo.

Nieuwbouw YES!Delft2 van start

cepezedprojects ondersteunt het ontwerp- en uitvoeringsteam bij het ontwerp en de bouw van het nieuwe YES!Delft op Science Park Technopolis. Het nieuwe pand verrijst direct naast de al bestaande vestiging van het bedrijfsverzamelgebouw voor jonge,  innovatieve high tech ondernemingen. Een integraal samenwerkingsverband van aannemer Cordeel Nederland, ontwikkelaar cepezedprojects en architectenbureau cepezed verwierf de Design & Build opdracht voor de uitbreiding van het bestaande YES!Delft gebouw. Dezelfde combinatie realiseerde eerder al het nieuwe hoofdkantoor van technologieconcern 3M, dat op een nabijgelegen zichtkavel langs de A13 juist dit najaar in gebruik is genomen.

Het nieuwe YES!Delft meet zo’n 5.500 m2 met een programma van laboratoria, kantoren en een beperkt aantal gedeelde voorzieningen zoals pantry’s en vergaderruimten. Op de begane grond wordt het gebouw gekoppeld met het bestaande YES!Delft, waar zich extra gedeelde voorzieningen als het restaurant bevinden.  Het schetsontwerp kenmerkt zich door een strak vormgegeven,  rechthoekig en horizontaal geleed volume met aan de entreezijde twee grote, ten opzichte van elkaar verschoven vides waarachter zich de trappartijen bevinden en die direct grenzen aan de gemeenschappelijke functies. De vides doorbreken de zuiver functionele stapeling van bouwlagen en zorgen voor lucht, ruimtelijke variatie en ruimtelijke beleving. De transparante gevels ervan brengen bovendien veel licht het gebouw en de gangzones binnen en zorgen voor zowel beter uitzicht als betere  oriëntatiemogelijkheden. Doordat de gevels ervan wat terug liggen, verlenen zij het gebouwaanzicht daarnaast een interessante tekening, accentuering en verbijzondering. Op de begane grond fungeert de terug liggende videgevel als goed zichtbare entreezone, terwijl onderin de bovenste vide een kleine loggia is voorzien. Het vloeroppervlak van de vides is gemeenschappelijk te gebruiken voor informele ontmoeting, maar is grenzend aan het gebouwhart met gedeelde functies ook te gebruiken als bufferzone om piekbelastingen voor bijvoorbeeld de vergaderzaal op te vangen. De ruimten rondom de trappen en pantry’s fungeren als levendige plekken voor interactie, informeel overleg en ongeplande samenkomst.

Voor de kantoren en laboratoria is ingezet op een grote mate van flexibiliteit en integraliteit; zij liggen aan weerszijden van een centrale gangzone, zijn gemakkelijk in elkaar om te vormen en de hoofdtrajecten van de installaties zijn geïntegreerd in het vloersysteem, wat aanzienlijk scheelt in benodigde hoogte en daarmee in kosten en bijkomende voorzieningen als een brandweerlift of tussenbordessen van de trappen.