archief voor februari, 2014

Business case Applikon Biotechnology in B+U

De in de zomer van 2013 opgeleverde nieuwe huisvesting voor Applikon Biotechnology op Science Park Technopolis Delft staat centraal in de vijfde business case van de Nederlandse Brancheorganisatie Gebouw Automatisering. De business case is een onderdeel van het tijdschrift Bouw+Uitvoering (B+U), hét vakblad voor professionals in de bouwsector bij het rijk, provincie en gemeente.

In het artikel wordt samen met de cepezedprojects (projectontwikkeling), Applikon Biotechnology (gebruiker) en Tree Delft (installatieadvies) ingegaan op de totstandkoming van het project en de overwegingen en uitdagingen gedurende het ontwerp- en ontwikkelproces. Hierbij staan de geïntegreerde gebouwautomatisering en nauwe betrokkenheid van de eindgebruiker centraal:

Als vertegenwoordiger van de opdrachtgever en gebruiker van het pand heb ik de samenwerking binnen dit project in zijn totaliteit als heel prettig en professioneel ervaren. Als er een probleem was, kon ik mijn partners, want zo zie ik ze, aanspreken. Bovendien schoof ik aan bij de bouwvergadering waar rechtstreekse communicatie natuurlijk helemaal gemakkelijk was. – Jos Fransen, Applikon Biotechnology

Het gehele artikel is te lezen in editie 1 – 2014 van Bouw+Uitvoering (B+U) en tevens digitaal te raadplegen via de brancheorganisatie voor gebouwautomatisering. Kijk bij ‘projecten > applikon’ voor aanvullende informatie over Applikon Biotechnology.

Bouwupdate 3M hoofdkantoor: week 6

Net vóór het einde van afgelopen jaar is het gebouw wind en waterdicht gemaakt; de koudgebogen glaselementen zijn nagenoeg allemaal geplaatst en vormen tezamen met de gesloten geveldelen een bijna naadloze en uiterste kenmerkende gevel. Het atrium is over de volledige (dak)oppervlakte voorzien van een glazen panoramadak, waardoor ook in de middenzone een overvloed aan daglicht kan worden gegarandeerd.

De komende weken zal de aannemer van het project zich naast een verdere afdichting en afwerking van de gevel voornamelijk richten op de werkzaamheden aan de binnenzijde van het nieuwe 3M hoofdkantoor, waaronder het plaatsen van o.a. de trappen/balustraden en het treffen van voorbereidingen voor de installaties.

Kijk op de kantoorA13-projectwebsite voor een overzicht van alle bouwupdates van het nieuwe 3M hoofdkantoor of kijk mee met de bouwwerkzaamheden via de livestream.

Lezing/debat TIC Delft

TOP heeft in 2013 in samenwerking met een aantal organisaties diverse debatten georganiseerd over de totstandkoming van de TIC Delft en gaat daar in 2014 mee door. Menno Rubbens, directeur van cepezedprojects zal voor deze gelegenheid ingaan op het onderwerp “Van architect tot ontwerpende ingenieur, bouwen voor kennisintensieve bedrijven.”
lees verder →